Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Tùy thuộc vào các chính sách đổi trả được áp dụng, quý khách có thể gửi trả lại sản phẩm cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Thời gian bắt đầu tính từ ngày nhận hàng cho đến khi quý khách gửi món hàng theo ghi nhận trên phiếu gửi hàng của bưu điện.

(0)