Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

Áp dụng Phương thức giao hàng trả tiền mặt. Khi nhận hàng quý khách sẽ thanh toán cho chúng tôi hoặc đến trực tiếp thanh toán và nhận hàng.

(0)